PRZYSZŁOŚĆ
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

12 - 13 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje w dniach 12 – 13 marca 2020 r. kolejną samorządową konferencję naukową:

 

PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

Tematyka wystąpień i obrady mają być poświęcone nie analizie dotychczasowych rozwiązań, a propozycjom de lege ferenda, gwarantującym stały rozwój samorządu terytorialnego.

Pierwsza sesja konferencji sprowadzać się będzie do wystąpień przygotowanych tematycznie w oparciu o propozycję organizatorów. Czas wystąpienia 20 minut.

  1. Prof. Irena Lipowicz – Nowa rola samorządu terytorialnego w państwie współczesnym.
  2. Prof. Elżbieta Feret – Warunki finansowe gwarantujące rozwój samorządu.
  3. Prof. Bogdan Dolnicki – Czynniki służące podniesieniu sprawności działania samorządu terytorialnego.
  4. Prof. Mirosław Stec – Zmiany w zakresie struktur administracji publicznej (w obliczu groźby recentralizacji).
  5. Prof. Andrzej K. Piasecki – Samorząd terytorialny a wspólnoty lokalne.

 

Następnie odbędzie się dyskusja plenarna z udziałem samorządowców praktyków.

Całość pierwszej sesji trwać będzie ok. 3 godzin.

 

Kolejne sesje poświęcone będą prezentacjom referatów nadesłanych przez uczestników.

Obok wystąpień merytorycznych przewidujemy jak zawsze dyskusję z udziałem samorządowców praktyków.

Referaty przesłane oraz wygłoszone podczas konferencji będą opublikowane w Wydawnictwie Wolters Kluwer.

 

Serdecznie zapraszam

prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki

Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego